Brakuje Ci funduszy na pompę ciepła?

Skorzystaj z dotacji!

Wypełnij formularz kontaktowy, a pomożemy Ci wypełnić wniosek i uzyskać najlepszą dotację!

Wypełnij formularz

  Program "Czyste Powietrze"

  W ramach programu „Czyste Powietrze” właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą mogą składać wnioski o dofinansowanie na wymianę pieców grzewczych. Chodzi głównie o stare i nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe np. kotły na węgiel. Zamiast tego wspierany jest zakup nowoczesnych, wydajnych źródeł ciepła, które spełniają normy klasy Euro 5. Dodatkowo można uzyskać wsparcie na wykonanie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, które poprawią jego wydajność energetyczną.

  Dofinansowanie może przybrać formę:

  • dotacji,
  • dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

  Na podstawowym poziomie dofinansowania wypłata środków może wynosić do 30 000 zł, a dla podwyższonego do 37 000 zł. Kwota ta może zostać wypłacona po zakończeniu realizacji całej inwestycji albo transzami po zakończeniu poszczególnych jej etapów. Od momentu złożenia wniosku o dotację w ramach programu „Czyste Powietrze” beneficjent ma 30 miesięcy na wykonanie prac zgłoszonych we wniosku, ale nie później niż do 30.06.2029 roku

  Program "Moje ciepło"

  Moje Ciepło to najnowszy rządowy program dofinansowania alternatywnych źródeł ciepła, który ma zostać uruchomiony w pierwszym kwartale 2022 roku.

  Program zakłada dotacje w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych projektu, ale nie więcej niż 21 tysięcy złotych. Cele i zasady kwalifikacji są bardzo podobne do tych obowiązujących w “Czystym Powietrzu”. Jedyna różnica dająca przewagę programowi Moje Ciepło to możliwość uzyskania dofinansowania na zakup i montaż pomp ciepła w nowo budowanych domach!

  Program "Agroenergia"

  Celem Agroenergii jest promowanie OZE wśród rolników, dlatego też bezzwrotną dotację można wykorzystać na pompy ciepła, magazyny energii oraz przydomowe instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i hybrydowe o mocy od 10 do 50 kW.

  Nabór do najnowszej edycji programu rozpoczął się 1 października. Skorzystać z niego mogą osoby fizyczne lub prawne, będące właścicielami lub dzierżawcami użytków rolnych o powierzchni od 1 do 300 hektarów. Z tym, że działalność rolnicza na posiadanym gospodarstwie musi być prowadzona minimum przez rok przed złożeniem wniosku o dotację. Łączna pula środków w tej edycji to aż 200 milionów złotych.
  Kwota dotacji może wynieść od 13-20% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 25 0000 złotych przy mocy od 30 do 50 kW i nie więcej niż 15 000 złotych przy mocy od 10 do 30 kW.

  Program "Energia Plus"

  W ramach tego programu osoby, które prowadzą działalność gospodarczą mogą liczyć na dofinansowania na zakup i montaż odnawialnego źródła energii np. pompy ciepła lub instalacji fotowoltaicznej.

  Celem tego projektu jest „zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych”. Wnioski o udzielenie pożyczki lub dotacji można składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego. Osoby, które nie spełniają tego wymogu, mogą dostarczyć komplet wypełnionych dokumentów bezpośrednio do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub przesłać je do siedziby NFOŚiGW pocztą lub kurierem.

  Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami!